Comment ça marche?

Qu'est-ce que le dioxyde de chlore ?

Le dioxyde de chlore (ClO2) est un désinfectant très efficace contre les micro-organismes, il est également plus écologique que le chlore.

Le dioxyde de chlore est-il approuvé pour la désinfection de l'eau ?

Le dioxyde de chlore est approuvé au sein de l'UE et par l'Agence suédoise de l'alimentation et recommandé par l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis (USEPA) comme additif de désinfection pour l'eau potable, pour remplacer le chlore (qui donne lieu à des sous-produits cancérigènes).

Contre quels micro-organismes le dioxyde de chlore est-il efficace ?

Même avec un temps de contact minimal, le dioxyde de chlore est très efficace contre les organismes pathogènes, par ex. Legionella, Listeria, Salmonella, kystes d'amibes, kystes de Giardia, E. Coli et Cryptosporidium. Comme le dioxyde de chlore détruit le biofilm, la repousse bactérienne est également empêchée.

Les produits Xinix sont-ils aussi efficaces que le chlore ?

L'eau FreeBact® n'affecte pas l'odeur ou le goût de l'eau et est d'env. 5 fois plus efficace que les produits à base de chlore. Nos produits ne forment pas de composés chlorés/trihalométhanes liés, comme le font les produits à base de chlore (ceux-ci sont considérés comme cancérigènes).

Hur kan jag veta att era produkter verkligen fungerar?

XINIX har mer än 40 st vetenskapliga studier och tester från världsledande universitet och laboratorier som Clancy, Johns Hopkins, London Medical school, Singapore University, Michigan State University m fl.

6 st EN* standarder. En säker desinfektionsmetod för att eliminera sporbildande bakterier.

Pågående ISO certifieringar och ytterligare EN tester.

* EN = Europeiska standarder är ett uttryck för krav på produkter, processer eller tjänster för att uppfylla kravet på lämplighet för ett visst ändamål, läs mer här.

Hur mycket vatten räcker Xinix produkter till?

Det finns produkter för varje behov; vår minsta flaska räcker till 50 liter och vår största till 8 m3 vatten.

Hur länge håller sig Xinix-behandlat dricksvatten, dvs fritt från bakterier och drickbart?

Om vattenbehållaren försluts med lock och inte öppnas, håller sig vattnet decinficerat.

Så fort du öppnar locket påbörjas ny process med kontamination (som finns överallt). Desinfektionen med våra produkter är momentan, dvs att det inte finns någon långtidseffekt. Hur länge vattnet håller sig drickbart beror alltså på tanken det förvaras i och hur man försluter den.

Med fördel desinficeras vattnet först vid det tillfälle det skall användas, då det går snabbt, lämnar ingen smak eller lukt. Xinix produkter lämnar inte heller skadliga restprodukter, något som klorbaserade produkter gör. Den enda restprodukten är knappt mätbart vanligt salt.

En del vatten i brunnar har gott om nyttiga mineraler, men får oftast bakterier. När man tillsätter Xinix försvinner även mineralerna eller blir de kvar?

Nej, Xinix produkter tar EJ bort mineralerna från vattnet.

Är det skadligt att dricka Xinix outspätt, tex om ett barn av misstag skulle komma över en flaska och dricka det? Är det skadligt om man råkar överdosera? 

Vid intag av 1-K produkt: 
Det är ingen fara vid överdosering. Vid intag av större volym, drick vatten och kontakta läkare.

Vid intag av 2-K produkt: 
Drick vatten och kontakta läkare.

Vad finns för krav från myndigheter i Sverige?

I Sverige är klordioxid en av Livsmedelsverket godkänd dricksvattentillsats.

Kan man dricka era produkter koncentrerade/outspädda?

Nej. Använd våra produkter endast enligt instruktioner på förpackning samt för beskrivet ändamål.

Hur det går med tarmfloran ifall man dricker det över tid, dvs slås även alla goda bakterier ut samtidigt?

Tarmfloran påverkas över huvud taget inte av våra produkter. Det fina med dem är att du INTE dricker någon kemi alls.

Enkelt förklarat så reagerar Klordioxiden med mikroorganismerna i vattnet, men sedan är det aktiva ämnet som sådant förbrukat.

Det enda du har kvar som restämne är knappt mätbara mängder salt. Detta i motsats till klor, som du löser upp i vattnet och sedan förtär.

Kan vätskan råka återgå till explosiv gas?

NEJ.

I den process vi använder är vår färdigblandade produkt 99,85% vatten, och vår 2-K produkt kan inte bilda explosiv gas.

×

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal 0 kr
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods