Xinix arbetar aktivt i världens fattigaste länder för att hjälpa till med bakteriefritt dricksvatten.

Syftet med insamlingsstiftelsen är att möjliggöra för de som inte har råd att betala för tjänligt dricksvatten ändå skall få det. Det görs genom att insamlade medel används till att distribuera Xinix Globals vattenreningsprodukter till de som inte har tillgång till säkert dricksvatten. Genom att desinficera det vatten som oftast finns nära, men är otjänligt som dricksvatten, minskas dessutom arbetsbelastningen för att få tag i vatten samt användningen av plastflaskor.

Bakteriefritt dricksvatten - en mänsklig rättighet!

En av grundaren Göran Holmbergs hjärtefrågor var att alla på planeten skulle ha tillgång till detta.

Vatten är källan till allt liv. Om vi inte har ett rent dricksvatten får vi en mängd olika sjukdomar. Genom vårt enkla och lokalt anpassade system med filtrering och sedan desinfektion kan vi säkerställa att en by har bakteriefritt dricksvatten många år framöver till en väldigt låg kostnad. Detta är mycket billigare än att köpa flaskvatten eller dra ledningar från vattenverk långt bort.

Bildtext: Xinix levererade till tsunamin i Thailand, Haiti-jordbävningen, Pakistan-jordbävningen och till Myanmar/Burma genom FN efter ett möte mellan Göran Holmberg och Jan Eliasson i New York 2006.

Vatten är källan till allt liv

Om vi inte har ett rent dricksvatten får vi en mängd olika sjukdomar. Genom vårt enkla och lokalt anpassade system med filtrering och sedan desinfektion kan vi säkerställa att en by har bakteriefritt dricksvatten många år framöver till en väldigt låg kostnad. Detta är mycket billigare än att köpa flaskvatten eller dra ledningar från vattenverk långt bort.

Våra produkter är enkla att använda, även för de mest utsatta. Det behövs ingen avancerad teknisk utrustning eller kunskap för att få säkert dricksvatten med hjälp av våra produkter.

Vi är experter på vattendesinfektion

Vi har arbetat med detta i mer än 28 år. Vi har verkat i de mest skrämmande miljöerna vid katastrofer, Ebolan i Guinea, Tsunamin i Asien, jordbävningen på Haiti, jordbävningen i Pakistan med flera platser. Vi vet hur man konstruerar anläggningar som skall fungera även efter att vi lämnat området.

- Vi samverkar med lokala organisationer fullt ut, och även med Röda korset, WaterAid, MSB, FN-organ med flera organisationer. Anledningen till detta är att de har lokal kännedom och personal på plats som kan språket. Vi kan vatten, det är vårt expertisområde i samverkan kan vi göra så mycket mer.

Genom vår utbildning av lokal personal så kan vi hålla nere kostnaderna och se till att fler och fler får tillgång till bakteriefritt dricksvatten.

Hur fungerar det?

Genom att filtrera vattnet, tex från en flod, i en enkel filtreringsanläggning och därefter tillsätta Xinix produkter erhålles säkert dricksvatten.

För oss i väst helt vanligt - men för nästan 1 miljard människor en dröm som vi vill göra verklig.

Kopplingen till Xinix Global AB?

Insamlingsstiftelsen Xinix Foundation köper produkter från Xinix Global AB.

Vi samverkar och arbetar i gemensamma lokaler. Xinix Foundation kan därmed hålla kostnaderna nere. Detta säkerställer att alla har full insyn i vår verksamhet. Såväl givare som de som behöver vår hjälp.

-

Vill du eller ditt företag bidra till att fler på jorden får tillgång till säkert vatten?

Vi vill gärna få kontakt med privatpersoner och företag som önskar engagera sig i dessa frågor.

Varför inte skänka till Xinix Foundation istället för att ge julklappar till era enställda?

Kontakt

Peter Holmberg
Tel: 072-062 64 01
peter@xinix.se

UPPROP

Undertecknad stiftare har beslutat att den 16 juli 2023 bilda en insamlingsstiftelse, Insamlingsstiftelsen Xinix Foundation. Att genom de stadgar som antagits vid stiftelseurkunden ge behövande människor möjlighet till säkert dricksvatten.

Insamlingsstiftelsen ligger under Länsstyrelsens tillsyn.

De medel som inflyter efter detta upprop skall som en självständig förmögenhet främja stiftelsens ändamål.

Stiftelsetyp
Insamlingsstiftelse

Stiftare
Gerd Agnes Holmberg

Stiftelsens namn
”Insamlingsstiftelsen Xinix Foundation”

Stiftelsens ändamål
Stiftelsen har som ändamål att ge behövande människor, utan de ekonomiska möjligheterna, säkert dricksvatten och därigenom minska dödligheten och lidandet för dessa människor.

Framtiden
Från detta upprop beräknas registreringsprocessen ta 3 månader innan insamlingsstiftelsen får ett registreringsbevis med organisationsnummer. Då stiftelsen blivit tilldelat organisationsnummer kommer vi att upprätta bankkonto för att ta emot donationer.

Kontakta oss redan nu om ni har frågor och idéer på samarbeten eller större donationer. Insamlingsstiftelsen kommer sedan, så snart som möjligt efter att alla registreringshandlingar är klara, att ansöka om ett 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll samt ansöka om medlemskap hos intresseorganisationen GIVA.

Bilaga: Stiftelseförordnande


Täby 2023-09-01

Vänligen
Gerd Agnes Holmberg
Stiftare

Kontakt
Insamlingsstiftelsen Xinix Foundation
info@xinixfoundation.org

×

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal 0 kr
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods