Uppfinning - av en slump

Verksamheten Xinix startades av  nuvarande VD Peter Hombergs pappa Göran Holmberg för snart 30 år sedan.

Göran jobbade internationellt och såg ett behov av en enkel vattendesinfektion att ha med sig när han reste runt i världen. Tillsammans med en innovatör tog han fram produkten AquaCare, baserad på en egenutvecklad stabiliserad klordioxid, ClO2 . Något som från början skedde av en slump.

Hemligheten med Klordioxid

Klordioxid (ClO2) är ett mycket effektivt desinfektionsmedel mot mikroorganismer, det är dessutom miljövänligare i jämförelse med klor.

Klordioxid är en selektiv oxidant och eliminerar bakterier, desinficerar ytor och förstör biofilmer mycket effektivt. 

Klordioxid är bakterie- och virusdödande vid koncentrationer så låga som 0.1 ppm.

Även med minimal kontakttid är klordioxid mycket effektivt mot sjukdomsalstrande organismer t.ex. Legionella, Listeria, Salmonella, amöbacystor, Giardia cystor, E. Coli, och Cryptosporidium. Eftersom klordioxid förstör biofilm hindras även bakteriell återväxt.

Klordioxid har sedan länge erkänts som ett mycket effektivt medel mot mikroorganismer, och används som desinfektionsmedel i storskaliga applikationer.

Klordioxid är godkänt inom EU och av Livsmedelsverket samt rekommenderas av United States Environmental Protection Agency (USEPA) som en desinfektionstillsats för dricksvatten, att ersätta klor (som ger upphov till cancerogena biprodukter).

Vad är skillnaden jämfört med andra produkter?

XINIX eliminerar ALLA virus, bakterier, protozoer, amöbor och svamp – även sporbildande bakterier.

Vad är skillnaden jämfört med andra produkter?

Alkoholbaserad desinfektion har ingen effekt på nakna virus eller sporbildande bakterier som är stor orsak till VRI – vårdrelaterade infektioner som gör att 4 personer dör varje dag i Sverige.

Klorbaserad desinfektion av vatten och ytor tar tid och bakterier kan bygga upp en resistens mot kloret. Det krävs dessutom en betydligt större mängd klor än det gör av XINIX produkter som är ca 5 gånger så effektiva som klorbaserade desinfektionsmedel.

XINIX produkter är till skillnad från de ovanstående en klordioxidbaserad desinfektion - våra produkter ger dricksvattenkvalité.

×

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal $0.00
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods