Uppfinning - av en slump

Verksamheten Xinix startades av  nuvarande VD Peter Hombergs pappa Göran Holmberg för snart 30 år sedan.

Göran jobbade internationellt och såg ett behov av en enkel vattendesinfektion att ha med sig när han reste runt i världen. Tillsammans med en innovatör tog han fram produkten AquaCare (numer FreeBact), baserad på en egenutvecklad stabiliserad klordioxid, ClO2 . Något som från början skedde av en slump.

De första 10 åren gick åt till produktutveckling och användande för eget bruk.

Vår chefskemist Dr. Robert Heinrich har sedan 2016 vidareutvecklade våra produkter för olika ändamål, exempelvis ytdesinfektion. Robert har även stabiliserat produkterna vilket bl.a gett dem längre hållbarhet.

Hemligheten med Klordioxid

Klordioxid (Cl02) är en GAS av naturen – men Xinix har lyckats stabilisera och binda den till FLYTANDE form.

Klordioxid är inget nytt desinfektionsmedel; det upptäcktes 1811 av Sir Humphry Davy. Sedan 1930-talet har det erkänts och använts som ett mycket effektivt medel mot mikroorganismer, och används som desinfektionsmedel i storskaliga applikationer, dvs industrier. Länge användes kloridoxid främst för rening av dricksvatten, men i större skala och inom industrier.

Klordioxid är ett mycket effektivt desinfektionsmedel mot mikroorganismer, det är dessutom miljövänligare i jämförelse med klor.

Klordioxid är en selektiv oxidant och eliminerar bakterier, desinficerar ytor och förstör biofilmer mycket effektivt. 

Klordioxid är bakterie- och virusdödande vid koncentrationer så låga som 0.1 ppm.

Även med minimal kontakttid är klordioxid mycket effektivt mot sjukdomsalstrande organismer t.ex. Legionella, Listeria, Salmonella, amöbacystor, Giardia cystor, E. Coli, och Cryptosporidium. Eftersom klordioxid förstör biofilm hindras även bakteriell återväxt (dvs det slemmiga på insidan av tex tankar, rör och vattendunkar).

Klordioxid är godkänt inom EU och av Livsmedelsverket samt rekommenderas av United States Environmental Protection Agency (USEPA) som en desinfektionstillsats för dricksvatten, att ersätta klor (som ger upphov till cancerogena biprodukter).

Vad är skillnaden jämfört med andra produkter?

XINIX eliminerar ALLA virus, bakterier, protozoer, amöbor och svamp – även sporbildande bakterier.

Vad är skillnaden jämfört med andra produkter?

Alkoholbaserad desinfektion har ingen effekt på nakna virus eller sporbildande bakterier som är stor orsak till VRI – vårdrelaterade infektioner som gör att 4 personer dör varje dag i Sverige.

Klorbaserad desinfektion av vatten och ytor tar tid och bakterier kan bygga upp en resistens mot kloret. Det krävs dessutom en betydligt större mängd klor än det gör av XINIX produkter som är ca 5 gånger så effektiva som klorbaserade desinfektionsmedel.

XINIX produkter är till skillnad från de ovanstående en klordioxidbaserad desinfektion - våra produkter ger dricksvattenkvalité.

×

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal 0 kr
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods