Vanliga frågor

Vad är klordioxid?

Klordioxid (ClO2) är ett mycket effektivt desinfektionsmedel mot mikroorganismer, det är dessutom miljövänligare i jämförelse med klor.

Är klordioxid godkänt för vattendesinfektion?

Klordioxid är godkänt inom EU och av Livsmedelsverket samt rekommenderas av United States Environmental Protection Agency (USEPA) som en desinfektionstillsats för dricksvatten, att ersätta klor (som ger upphov till cancerogena biprodukter).

Vad gör Xinix unikt?

Xinix har lyckats stabilisera en GAS, klordioxid (ClO2), till VÄTSKE-form - något som tidigare ansetts vara omöjligt.

Xinix FreeBact Water & Surface 1-K, dvs vår 1-komponentsprodukt, är unik då den har väldigt lång hållbarhet: 2 år, vid förvaring svalt och mörkt. Öppnad flaska håller sedan 30 dagar. Vår färdigblandade 1-K produkt kan användas direkt.

Även Xinix FreeBact Water 2-K, dvs våra 2-komponentsprodukter, har även de ovanligt lång hållbarhet: 8 år och bör användas inom 24 timmar efter blandning.

Mot vilka mikroorganismer är klordioxid effektivt?

ALLA. Även med minimal kontakttid är klordioxid mycket effektivt mot sjukdomsalstrande organismer t.ex. Legionella, Listeria, Salmonella, amöbacystor, Giardia cystor, E. Coli, och Cryptosporidium. Eftersom klordioxid förstör biofilm hindras även bakteriell återväxt.

Är Xinix produkter lika effektiva som klor?

FreeBact® Water påverkar inte lukten eller smaken av vattnet och är ca. 5 gånger så effektivt som klorbaserade produkter. Våra produkter bildar inte bundna klorföreningar/ trihalometaner, som klorbaserade produkter gör (dessa anses vara cancerframkallande).

Hur kan jag veta att era produkter verkligen fungerar?

XINIX har mer än 40 st vetenskapliga studier och tester från världsledande universitet och laboratorier som Clancy, Johns Hopkins, London Medical school, Singapore University, Michigan State University m fl.

6 st EN* standarder. En säker desinfektionsmetod för att eliminera sporbildande bakterier.

Pågående ISO certifieringar och ytterligare EN tester.

* EN = Europeiska standarder är ett uttryck för krav på produkter, processer eller tjänster för att uppfylla kravet på lämplighet för ett visst ändamål, läs mer här.

Hur mycket vatten räcker Xinix produkter till?

Det finns produkter för varje behov; vår minsta flaska räcker till 50 liter och vår största till 8 m3 vatten.

Hur länge håller sig Xinix-behandlat dricksvatten, dvs fritt från bakterier och drickbart?

Om vattenbehållaren försluts med lock och inte öppnas, håller sig vattnet decinficerat.

Så fort du öppnar locket påbörjas ny process med kontamination (som finns överallt). Desinfektionen med våra produkter är momentan, dvs att det inte finns någon långtidseffekt. Hur länge vattnet håller sig drickbart beror alltså på tanken det förvaras i och hur man försluter den.

Med fördel desinficeras vattnet först vid det tillfälle det skall användas, då det går snabbt, lämnar ingen smak eller lukt. Xinix produkter lämnar inte heller skadliga restprodukter, något som klorbaserade produkter gör. Den enda restprodukten är knappt mätbart vanligt salt.

En del vatten i brunnar har gott om nyttiga mineraler, men får oftast bakterier. När man tillsätter Xinix försvinner även mineralerna eller blir de kvar?

Nej, Xinix produkter tar EJ bort mineralerna från vattnet.

Är det skadligt att dricka Xinix outspätt, tex om ett barn av misstag skulle komma över en flaska och dricka det? Är det skadligt om man råkar överdosera? 

Vid intag av 1-K produkt: 
Det är ingen fara vid överdosering. Vid intag av större volym, drick vatten och kontakta läkare.

Vid intag av 2-K produkt: 
Drick vatten och kontakta läkare.

Vad finns för krav från myndigheter i Sverige?

I Sverige är klordioxid en av Livsmedelsverket godkänd dricksvattentillsats.

Kan man dricka era produkter koncentrerade/outspädda?

Nej. Använd våra produkter endast enligt instruktioner på förpackning samt för beskrivet ändamål.

Hur det går med tarmfloran ifall man dricker det över tid, dvs slås även alla goda bakterier ut samtidigt?

Tarmfloran påverkas över huvud taget inte av våra produkter. Det fina med dem är att du INTE dricker någon kemi alls.

Enkelt förklarat så reagerar Klordioxiden med mikroorganismerna i vattnet, men sedan är det aktiva ämnet som sådant förbrukat.

Det enda du har kvar som restämne är knappt mätbara mängder salt. Detta i motsats till klor, som du löser upp i vattnet och sedan förtär.

Kan vätskan råka återgå till explosiv gas?

NEJ.

I den process vi använder är vår färdigblandade produkt 99,85% vatten, och vår 2-K produkt kan inte bilda explosiv gas.

Vad har produkterna för koncentration?

2-K produkterna (tvåkomponent) har <7% för natriumklorit och <9% för saltsyralösningen. Dessa koncentrationer är tryckta på etiketterna.

Det finns inte inget enkelt svar för 1-K produkterna (enkomponent): Klordioxid är en så kallad "radikal". Som sådan kan produkten inte kontinuerligt hålla en konstant koncentration. Utgångsdatumet är det viktiga värdet här. Produkten kommer att utföra sin uppgift när den används inom utgångsperioden och enligt instruktionerna. Klordioxid är ett effektivt desinfektionsmedel, som kan eliminera väldigt olika bakterier ner till mycket låga koncentrationer.
Vid tillverkningen kan produkten också hamna på andra nivåer av koncentrationer.

×

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal 0 kr
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods